Silvercim

Gümüş Nedir?
Gümüş Nedir?Altın elementi sonrasında değeri bakımında ikinci sırada yer alan gümüş, fiziksel özellikleri bakımından son derece faydalı ve değerli bir elementtir. Sertlik bakımından altın ve bakır arasında kalan bir yapıya sahip olan gümüş, doğadan çıkarılan metaller arasında renk olarak en beyaz kalan elementtir. Gümüşe yeteri kadar parlaklık kazandırıldığında yansıtma özelliği oldukça kuvvetlenir ve bu nedenden dolayı optik ayna üretiminde gümüş elementi kullanılmaktadır.

Gümüşün Özellikleri Nelerdir?
Gümüşün Özellikleri Nelerdir?Gümüş doğada serbest ve tek başına bulunabildiği gibi birçok bileşen ile birlikte de bulunabilmektedir. Erime noktası 961,9 °C, kaynama noktası 1950 °C’dir. En bilinen gümüş bileşenlerinden biri olan gümüş oksit, aşırı ısıya maruz bırakıldığında tamamen gümüşe dönüşebilen bir bileşendir. Gümüş sülfür ise kararlı bir gümüş bileşenidir ve hidrojen sülfürü gümüş tuzu içerisinde geçirme yöntemi ile elde edilmektedir. (Bakınız: Sülfür Nedir?) Gümüş nitrat ise, gümüş tuzları arsında en önemli bileşenlerden biridir. Gümüş nitrat bileşiminin önemli olmasındaki en önemli nedenlerden biri, tıp alanında kullanılıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Deri üzerine uygulandığında deri yüzeyinin rengini koyulaştırma özelliğinden dolayı cehennem taşı olarak da nitelendirilmektedir. Siğil tedavisinde siğillerin kalıcı olarak yok edilmesi için gümüş nitrat bileşeninden faydalanılmaktadır.

Gümüş madenini bulunduğu yerden çıkarmak ve kullanım alanına uygun teknik ile elde etmek için bazı özel yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan çinkolama yöntemi, erimiş durumda olan kurşun ve gümüş karışımı içine karıştırılan çinko ile gümüş madeni damıtılıp elde edilmektedir. Pattinson yönteminde ise, kurşun içeriğinde yer alan gümüşün elde edilmesine yönelik bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde belirli bir sıcaklıkta tutulan erimiş haldeki kurşunlu gümüş içerisinden kurşun taneleri alındığında gümüş elementi elde edilmiş olmaktadır.

Gümüşün Kullanım Alanları Nelerdir?
Gümüşün Kullanım Alanları Nelerdir?Gümüş elementi birçok çeşide sahip olan ve ülkemizde çokça bulunan bir elementtir. Bu sebeple elektrik ve elektronik başta olmak üzere pek çok alanda gümüşün sağlamlığı ve iletkenliğinden faydalanılmaktadır. Süs eşyası yapımında, dişçilik alanında, pil üretiminde ve para imal edilirken gümüş elementinden fayda sağlanmaktadır. Kullanım alanı oldukça fazla olan gümüşe, gündelik hayatımızın birçok detayında rastlamak ve kullanmak mümkündür.

Gümüş Nerelerden Çıkarılır?
Gümüş Nerelerden Çıkarılır?Gümüş madeni bakımından oldukça zengin bir değere sahip olan ülkemizin birçok noktasında çıkarılmaktadır. Bunlar arasında; Amasya, Balıkesir, Antalya, Bursa ve Giresun yer almaktadır. Ülkemizde çıkarılan önemli madenler arasında sayılan gümüş, aynı zamanda Niğde, İzmir ve Elazığ illerinde de bulunmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’nin sadece bir bölgesine ait olmayan ve Türkiye geneline yayılmış olarak bulunabilen bir element olduğunu söylemek mümkündür.